Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Sisä- ja ulkopaikallissijat > Paikka: pihassa, pihalla > § 1240 Ulkopaikallissijat: pinta, rajaamaton paikka, äärellä olo

§ 1240 Ulkopaikallissijat: pinta, rajaamaton paikka, äärellä olo

Ulkopaikallissijalla ilmaistaan ensinnäkin sijaintia entiteetin ulko- tai yläpinnalla, siirtymistä tuollaiselle pinnalle tai siitä pois.

 
Entiteetin ylä- tai ulkopinta:Keittiön pöydällä on sulaessaan kovettunut pullapitko. (k) | Siinä oli syvällä lautasella nakkikeittoa ja höystöä laakealla. (k) | – – yritin kuvitella hänet lokoisaan asentoon sohvalle, vuoteelle tai lattiamatolle. (k) | Avatulla kämmenellä oli onkimato. (k) | Hänelle suurin unelma – – on jonakin päivänä kiivetä maailman korkeimmalle vuorelle ilman happilaitteita. (l) | Arvid oli napattu kiinni Oulun torilla. (k) | Julia on pannut kortin nastalla seinälleen. (k) | – – ihan kyynel vierähti poskelle liikutuksesta! (L) | Kaveri otti aurinkolasit silmiltään. (k)

Esineistä puhuttaessa ulkopaikallissijan käyttö tarkoittamassa sijaintia pinnalla edellyttää yleensä, että entiteetillä on käyttötehtävältään vakiintunut ylä- tai ulkopinta. Esimerkiksi kirja voi olla hyllyllä, pöydällä tai tuolilla, koska näillä on käyttöön tarkoitettu yläpinta. Muussa tapauksessa suhdetta ilmaistaan tavallisimmin genetiivin sisältävällä substantiivi- tai adpositiolausekkeella: Kirja on auton katolla ~ television päällä.

Toiseksi ulkopaikallissijoilla ilmaistaan sijaintia jonkin tai jonkun läheisyydessä tai luona, äärellä taikka jossakin alueella vailla selvää kiintopistettä. Näin on varsinkin silloin kun puhe on rakennuksista tai suuremmista esineistä, joiden ylä- tai ulkopinnalla ei ole varsinaista käyttötehtävää, esim. kioskilla, kaupalla, näkötornilla. Vastaavasti ilmaistaan siirtymistä tällaiselle alueelle tai siitä pois.

 
Rajaamaton paikka, läheisyydessä, äärellä, luona: Kuulin kirkolla teistä. (k) | Näitkö hänen myös palaavan rantasaunalta? (k) | Kaarle Rauta pysähtyi huoltoasemalle kahville. (k) | Kuka on käynyt torttutaikinalla! (k) | Meille tulee vieraita kaukaakin – –. (E)

Äärellä olemista ilmaistaan muissa tapauksissa adpositiorakentein: Vuode oli seinän vieressä; Odota tuon katulampun luona ~ ?tuolla katulampulla; Istuin puun juurella ~ ?puulla (vrt. horisontaalinen pinta: Istuin kaatuneella puulla).

Jotkin substantiivit voivat ulkopaikallissijoissa saada lauseyhteydestä riippuen joko ulko- tai yläpinnalla tai äärellä olemisen merkityksen:

 
Melontasafari järvellä (L) | Petolinnuista ruskosuohaukka ja nuolihaukka pesivät järvellä. (L) | Tuolla se ryijy on seinällä edelleen, – –. (E) | Innostuin – – juoksemaan vastakkaisella seinällä olevalle sohvalle. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot