Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollapersoona muissa lauseasemissa > Nolla kokijana ja omistajana > § 1360 Jos olisi siivooja

§ 1360 Jos olisi siivooja

Avoin nolla on mahdollinen myös habitiiviadverbiaalin lauseasemissa. Puhe on luontaisesti ihmisiä koskevista asioista kuten omistuksesta ja kokemuksesta. Tyypillisiä ovat tuntemusta ilmaisevat lauseet, joihin kuuluu verbi tulla tai olla ja substantiivi tunne, olo tai mieli (a). Kokemuksen ja tuntemuksen ilmaukset edellyttävät kokijaa, vaikka tätä ei olisi mainittukaan (b) (» § 1357):

(a)
Ajatus tuntui kummallisen vapauttavalta, siitä tuli 0:lle rauhallinen ja turvallinen olo. (k) | – Kun Peacockin yleisö hurraa, tulee 0:lle sellainen tunne, että ihan kuin ei olisi Suomessa ollenkaan. (l) | Ulvisen mielestä metsään kannattaa mennä, vaikkei mitään saisikaan poimittua. Sieltä nimittäin tulee 0:lle aina hyvä mieli. (l) | Oikein pahaa tekee 0:lla, kun näkee kuinka lintuäidit ja ‑isät yrittävät päästä poikastensa luokse. (l)
(b)
Ajatus tuntui 0:sta kummallisen vapauttavalta. | 0:sta Tuntuu upealta olla terve.

Usein tulkinta on häilyvä. Esimerkiksi antaa-verbin yhteydessä ei saaja-NP:n puuttumisesta yleensä seuraa avoin tulkinta (c), mutta nollaketjussa niin voi käydä (d):

(c)
– Mielestäni koulu voisi kilpailla esimerkiksi sillä, että se antaa mahdollisimman hyvää tukiopetusta. (l)
(d)
Kun paikat 0 saa näteiksi ja kaikki toimii, se antaa 0:lle valtavasti mielihyvää. (l)

Nollapersoona on mahdollinen omistuslauseessa omistaja-NP:n asemassa (e). Tällaiset lauseet ovat rakenteellisesti kaksiselitteisiä: ne voivat edustaa sekä omistus- että predikatiivilausetta, kun nollasubjektin ja nollaomistajan ero ei näy (f).

(e)
Yöllä ei saa edes unta kun 0:lla on nälkä. (L) | Tuntui älyttömältä maata sängyssä kun lämpöä oli 0:lla vain 36.5 aamuin illoin. (k) | – Nyt liikunnanopettajat ovat todella puntarissa. – –. Oppilaat pystyvät valitsemaan ja jos 0:lla on hankala opettaja, niin ehkäpä siinä on yksi syy jättää liikunta kokonaan pois. (l)
(f)
Miltähän tuntuisi jos olisi siivooja. Predikatiivilause: ’miltähän minusta tuntuisi, jos olisin siivooja’ ~ Omistuslause: ’miltähän minusta tuntuisi, jos minulla olisi siivooja’

Saattaa myös jäädä auki, onko lause tulkittava omistus- vai muuksi eksistentiaalilauseeksi (» § 895). Esimerkissä (g) näkökulma on ihmisen, mutta lause on silti luettavissa yhtä lailla olemassaoloa (’oli olemassa perusta’) kuin omistusta (’meillä oli perusta’) ilmaisevaksi. Adjektiivi oma ohjaa tulkitsemaan tapaukset omistuslauseiksi (h) (vrt. Miltähän tuntuisi jos olisi oma siivooja).

(g)
Suhteen hiominen kesti aikansa. Sekin oli iloa, koska se ei koskenut perustaa. Oli perusta jolla sen uskalsi tehdä. (k)
(h)
– Taitaisi tulla rahat äkkiä takaisin, jos olisi oma magneettikuvauslaite, arvioi myös läntisen alueen ylilääkäri Katriina Kannisto-Maunula. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot