Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Nollapersoona yksikön kolmantena persoonana > § 1349 Toimii kuin ihmissubjektillinen lause

§ 1349 Toimii kuin ihmissubjektillinen lause

Nollasubjekti ja muissa lauseasemissa olevat avoimet nollat eroavat toisistaan siinä, että nollasubjekti on osa kieliopillista persoonajärjestelmää: kun nolla on subjektina, verbi on yksikön kolmannessa persoonassa. Muissa tapauksissa ei ole mitään persoonakategorian merkkiä. Nollasubjektilauseen kieliopilliset ominaisuudet – objektin sija, predikatiivin muoto ja refleksiivien viittaussuhteet – määräytyvät kuten yksikön kolmaspersoonaisessa ihmissubjektillisessa lauseessa muutenkin.

Nollasubjektilauseen yksiköllinen totaaliobjekti on genetiivissä (a). Näin on myös lauseessa, jossa persoonataivutteinen verbi kongruoi ilmisubjektin kanssa (» § 934). Predikatiivi taas on yksikön nominatiivissa (b). Myös ilmisubjektillisessa lauseessa tätä sijaa käytetään, kun subjekti on yksiköllinen ja ihmistarkoitteinen (» § 946).

(a)
Tuostahan voi saada vaikka minkälaisen taudin. vrt. Tuostahan sinä voit saada vaikka minkälaisen taudin.
(b)
– – jos on valmis antamaan ystävyydelle paljon, paljon myös saa. (l)

Nollasubjekti voi sitoa refleksiivistä pronominia (c) tai possessiivisuffiksia (d) samoin kuin kolmaspersoonainen ilmisubjektikin (» § 1448).

(c)
Siinä elämänvaiheessa ajattelee lähinnä itseään. | Ei saa antaa höynäyttää itseään. (l) | Mitä ei voi sallia itselleen, sitä ei voi hyväksyä myöskään muille. (k)
(d)
Siinä elämänvaiheessa ajattelee lähinnä perhettään. | Nuorena tyttönä sitä voi pistää nimensä aika outojenkin kontrahtien alle. (k) | Koskaan ei voi olla liian tarkka siitä, mitä suuhunsa pistää. (k)

Numeruksen suhteen nollapersoonan merkitys on sikäli joustava, että siihen sopii joissakin yhteyksissä sellainen monikollisuutta implikoiva ilmaus kuin yhdessä tai keskenään:

(e)
Ihanaa kun saa taas olla yhdessä. vrt. *Ihanaa kun minä saan taas olla yhdessä.

Monikollisuutta implikoiva resiprookkipronomini ei kuitenkaan käy nollasubjektiin viittaavana: *Jos lyö toisiaan, vrt. Jos lyö toista.

Huom. Nollasubjektilause saattaa näyttää samalta kuin subjektiton tilalause: Jos on kylmä… (» § 900). Ero näkyy predikatiivin sijasta, joka on tilalauseessa useimmiten partitiivi: Jos on siistiä, on mukavampi olla; nollapersoonalause on Jos on siisti, on mukavampi olla.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot