Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivi ja yleistävä monikon kolmas persoona > § 1330 Heitä sanotaan vs. sanovat heitä mukaviksi

§ 1330 Heitä sanotaan vs. sanovat heitä mukaviksi

Yksipersoonaisella passiivilla on samantapainen merkitys kuin monikon 3. persoonan yleistävällä käytöllä, jota esiintyy erityisesti ihmisten puhetapoja ja käsityksiä kuvattaessa. Lauseet ovat ilmisubjektittomia (a) tai niissä on pronominisubjekti ne (b).

(a)
– Ketä Elinaa? – Kun en muista sen sukunimeä, mutta se oli kaksi vuotta alempana. Olisikohan se kirjoittanut 1946 tai niillä main. Sanovat siitä tulleen toimittajan. (l) | ”Salaa siinä oli liikuttava ja muiden huomaamatta”, kertoili vanhus. ”Pakkasivat pitämään minua hassahtavana, kun puuhailin puiden kasvattamiseksi”. (l)
(b)
– Neljäkymppiä, mikä mahtava ikä! Vielä kymmenen pitkää vuotta puoleen vuosisataan, ja sitten alkaakin uusi nuoruus. Niinhän ne ainakin väittävät. (k)

Yksipersoonaisen passiivin ja monikon 3. persoonan lähimerkityksisyys perustuu siihen, ettei kummassakaan ole puhe tietystä subjektitarkoitteesta. Passiivi on kuitenkin huomattavasti laajakäyttöisempi. Rakenteilla on se ero, että subjektin paikka jää yleistävässä monikon 3. persoonassa tyhjäksi, jos pronominia ei käytetä. Vastaavissa passiivilauseissa taas yleensä on teema:

(c)
Sanovat italialaisia välittömiksi ja ystävällisiksi. (l) vrt. Italialaisia sanotaan välittömiksi ja ystävällisiksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot