Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Adversatiivinen suhde > Adversatiivisen suhteen konjunktiot kun taas, kun, mutta > § 1103 Mutta

§ 1103 Mutta

Mutta esiintyy adversatiivisissa ilmauksissa (a), mutta luo usein kontrastiin myös odotuksenvastaisuutta ilmaisevaa konsessiivisuutta (b). Eroa adversatiivisten ja konsessiivisten mutta-ilmausten välillä ei aina voi selvästi tehdäkään (» § 1140). Mutta on mahdollinen konjunktio myös lausekkeiden välissä, toisin kuin kun ja kun taas (c).

(a)
Nuoruus on lahja, mutta vanheneminen on taidetta. (k) | Suomalaisilla on heikot eväät parisuhteen hoitoon. Nainen on valmis puhumaan, mutta miehet eivät nauti prosessoinnista. (l) | Joissakin kunnissa uimahallien käyttö on jo lisääntynyt, mutta köyhissä kunnissa se on vähentynyt. (l) | Jos hukkumisluvut suhteutetaan 100 000 asukasta kohti, ne ovat Suomelle huomattavasti murheellisemmat. Suomen lukumäärä on näin mitattuna 4,6 mutta Ruotsin vain 1,9. (l)
(b)
Ilman Crookin loukkaantumista Honka olisi ollut lujasti kiinni kullassa. Honka johti välieräsarjaa 2–1, mutta Kouvot voitti kaksi seuraavaa ottelua, rynni finaaliin ja mestaruuteen. (l)
(c)
Kovat mutta onnistuneet urakat olivat vähitellen muovanneet nuoresta Masista vanhan Masin. (l) | Technics on onnistunut tekemään edullisen hintaisen mutta käyttökelpoisen digitaalipianon. (l) | Hänen arvionsa on armoton mutta oikeudenmukainen: – –. (l)

Adversatiivis-konsessiivisia ovat perspektiivin tai (ala)topiikin vaihdosta ilmaiseviin mutta-ilmaukset (» § 1034):

(d)
Merano ei ole valitettavasti ainoa teatteri, joka näinä aikoina sulkee ovensa, sillä elokuva-ala on tosi ahtaalla. Mutta Meranon mukana piiloutuu arkistoihin palanen kulttuurihistoriaa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot