Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Passiivilauseen teema > § 1317 Lauseessa paikanpitäjä: Sitä on oltu ulkomailla

§ 1317 Lauseessa paikanpitäjä: Sitä on oltu ulkomailla

Passiivilauseen teemapaikassa voi olla paikanpitäjä: partikkeli sitä tai painoton proadverbi tässä (» § 827, 1372). Ne esiintyvät etenkin silloin, kun passiivimuodolla tarkoitetaan joitakin puhetilanteen osapuolia: esimerkissä (a) puhuteltavaa, esimerkissä (b) puhujaa itseään.

(a)
Sitä on käyty äskettäin Brysselissäkin, sanoivat ystävät. ¶ – No ei varmasti ole käyty. Kreikassahan me. ¶ – Kortti tuli kuitenkin Brysselistä. (l)
(b)
Meeri on tulossa jäähyaitiosta, lääkärin vastaanottohuoneesta. ¶ – Siellä sitä hypittiin taas lääkärin edessä yhdellä jalalla ja vastattiin, että koskeeko. (k)

Deiktinen tässä sitoo ilmauksen välittömään esittämiskontekstiinsa ja implikoi täten, että puhuja tarkoittaa itseään ja omaa viiteryhmäänsä:

(c)
Vaikka elämässäni on monenlaisia käänteitä, en koskaan ole ollut rilluttelija. Kaikki on sittenkin pyörinyt jotenkin työn ympärillä. ¶ – Eihän tässä mitään enkeleitä olla oltu, mutta toisaalta ei ole ollut erityistä viehtymystä esimerkiksi juhliin ja viinaan. (l)
(d)
V: Monta kertaa oot sitä samaa jalkalistaa sie vetämäs.
S: no joo: täs on kyl jo vedetty niit kuukausikaupalla mutta (.) jotenki jäi vähä kesken tos välillä (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot