Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien substantiivikäyttö > Yleistä > § 625 Adjektiivi substantiivina

§ 625 Adjektiivi substantiivina

Kun adjektiivia käytetään substantiivisesti, se esiintyy substantiiville ominaisissa tehtävissä subjektina, objektina ja adverbiaalina (a). Eräillä nomineilla, etenkin ihmistarkoitteisilla lAinen-johdoksilla (» § 191), substantiivi- ja adjektiivikäyttö on melko tasaveroista (b). Harvinaisempaa on, että substantiivinen sana toimii lauseessa adjektiivina, substantiivin kongruoivana etumääritteenä (c).

(a)
Ei oleteta, että kaunis on tyhmä, joskin kaunis voi olla kamala. (l) | Hän – – toivoo parasta ja pelkää pahinta. (k) | lahja kaupungin köyhille (E)
(b)
Puoli miljoonaa suomalaista menettämässä elämänuskonsa – –. (k) | Pitää oppia laittamaan suomalaista kotiruokaa, – –. (k) | Jollekin ulkomaalaiselle mustamakkara maidon kanssa voi olla aivan mahdoton yhdistelmä. (l) | – – maajoukkueeseen valittiin ulkomaalainen valmentaja. (l) | Humalainen tuli takaisin ja koputti oveen. (k) | joku humalainen suomipoika (k) | Käteisellä hän maksaa. (k) | Tarvitsemme nopeasti paljon käteistä rahaa, – –. (L) | Pitkät kiharat kuuluvat osana rastafari-uskontoon,– –. (l) | Hänellä on takaa pitkät, tummanruskeat ja kiharat hiukset – –. (l)
(c)
Työnarkomaanilla presidentillä on muitakin intohimoja elämässään. (L) | Lukutoukka lapsenvahti (l) | Jos lankkua naista yritetään topata muodokkaaksi, hänestä tulee lähinnä koominen. (L) | tosi herkku juttu oikeen (p)

Tavallisinta adjektiivien substantiivikäyttö on silloin, kun tarkoitteena on ihmisjoukko (» § 626) tai abstraktio (» § 627). Lisäksi proadjektiivit kuten sellainen esiintyvät substantiivisesti (» § 629). Substantiivimainen on myös pronominimääritteellinen tyyppi jotain ~ kaikkea ~ ei mitään mukavaa (» § 628). Partisiippilausekkeista NP:n tehtävässä » § 532.

Sellaisissa rinnasteisissa rakenteissa, joissa adjektiiveilla on yhteinen substantiivipääsana, yksin esiintyvä adjektiivi edustaa lauserakenteessa koko NP:tä ja on tässä mielessä substantiivimainen (d) (» § 1184).

(d)
Minä otan tämän punaisen omenan, ota sinä tuo vihreä. | Sinulle tämä on tärkeä tilaisuus, minulle se on ainoa.

Huom. Pelkästään etumääritteinä käytettävät adjektiivit pelkkä, silkka sekä taipumattomat adjektiivit kuten pikku, aimo eivät esiinny substantiivisesti edes ellipseissä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot