Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Niin ja -kin ellipsin tukena > § 1189 Äiti joi teetä ja niin lapsetkin

§ 1189 Äiti joi teetä ja niin lapsetkin

Finiittiverbin ellipsin tukena on rinnastuksissa usein partikkeli niin, joka esiintyy myös-sanan tai kin-liitteen kanssa: Maija katsoo televisiosta kaikki tietokilpailut, ja niin Liisakin. Niin toimii tässä myöntömuotoista verbijaksoa korvaavana elementtinä merkityksessä ’samalla tavoin, samoin’ (» § 1442). Tällaiset yhdysrakenteet ovat tavallisia sekä ja- tai mutta-konjunktion sisältävissä että asyndeettisissä rinnastuksissa. Jäljelle jäävässä jaksossa on tyypillisesti subjekti (a), mutta mahdollisia ovat myös adverbiaali, objekti tai genetiivimääritekin (b). Varsinkin ryhmässä (b) jälkijakson voi tulkita myös lisäykseksi (» § 1052).

 
    Yhteinen jakso    
  Jokainen haluaa voittaa    
niin myös minä.      
  Äiti joi teetä   ja
niin lapsetkin.      
  Äiti joi teetä aamulla ja
niin     myös illalla.  
(a)
Joulu muuttuu ja niin myös joulukortit – –. (l) | Ahdistus ja poliisi painavat niskaan, mutta niin myös tahaton komiikka. (l) | Keihäs lensi komeasti, mutta niin mieskin – Laukkanen astui yli noin 86,5 metrin heiton. (l)
(b)
Valkoisten ja punaisten yhteentörmäyksestä tuli sisällissota. Sellaiset ovat sodista julmimpia, niin meilläkin. (E) | Viime viikonloppuna Espoonlahdessa Vesa oli taas paraatilajissaan 200 metrillä nopein ja niin myös eilen Malmössä. (l) | Sotilaiden virkapuku on varsin jämtti, niin myös bussinkuljettajien ja lentoemäntien. (l)
V: Tänään on kaunista. Ihan kirkas taivas näkyy olevan tuolla.
S: Niin niin täälläki ja niin komee ruska että. (p)

Niin-jakso korvaa yleensä deklaratiivilauseen, ei esim. kysymyslausetta (*Onko Maija tulossa ja niin Liisakin?) eikä oletettavasti imperatiivilausettakaan: ?Mene sinä tuohon nurkkaan, ja niin sinäkin Maija.

Huom. Myös esiintyy ilman niin-partikkelia korosteisena jakson lopussa; sama koskee adverbia samoin.

 
Pääministeri Koiviston mieliala nousi aina kesäkuussa, kun eduskunta siirtyi kesätauolle. Ilmeisesti presidentti Koiviston myös. (l) | Rohkea mies tietää, miten nainen saadaan sanattomaksi. Ja muut miehet myös. (l) | Tillikan luonne muuttui, samoin hyvin pitkälle asiakaskunta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot