Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Molemmat osat kielteisiä > § 1194 Rahoja ei lisätä, mutta ei vähennetäkään

§ 1194 Rahoja ei lisätä, mutta ei vähennetäkään

Silloin kun yhteisiä jäseniä sisältävässä yhdysrakenteessa kumpikin osa on kielteinen, konjunktiona on tyypillisesti kieltoverbin sisältävä eikä. Finiittisen kieltoverbin ansiosta jälkijaksokin on lausemainen riippumatta lausekkeiden määrästä.

 
  Ruoka ei ole ainoa asia
eikä   edes tärkein.
 
Nuoret itse eivät koe sakkoja eivätkä ehdollisia tuomioita rangaistuksina. (l) | Niissä [paistetuissa silakoissa] ei maistunut rasva eikä leivitys, vaan tuore kala. (l) | En ole mukavuudenhaluinen, mutta en myöskään tyhmä. (l) | Rekisteriä emme kerää pelaajista emmekä voittajista. (l)

Silloin kun kieltolausetta seuraa samateemainen mutta-konjunktiolla alkava jakso, tässä on tavallisesti partikkeli myös tai ‑kAAn. Ilmauksessa osoitetaan, että kumpaakaan kahdesta vaihtoehdosta tai ääripäästä ei hyväksytä: ’toisaalta ei näin, mutta toisaalta ei näinkään’.

 
Minä en ole tyhmä mutta
  en   myöskään ihan viisas.  
 
Ruokalista ei saa olla liian hieno, mutta ei myöskään liian vaatimaton – –. (l) | – – megaluokan nimiä ei Tammerfestiin ole tulossa, mutta ei myöskään pelkkiä tuntemattomuuksia. (l) | Teatterilava ei ole Kivikasvoille se kaikkein tutuin esiintymispaikka, mutta ei vieraskaan. (l) | Kouluruokamäärärahoja ei lisätä, mutta ei pienennetäkään. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot