Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Sisä- ja ulkopaikallissijat > Paikannimet: Kittilästä Kreetalle > § 1242 Paikallissijan määräytyminen paikannimissä

§ 1242 Paikallissijan määräytyminen paikannimissä

Paikannimi, jolla ei ole – ainakaan nykykielessä – appellatiivista käyttöä, on sijainnin ilmauksissa yleensä sisäpaikallissijainen: Kuhmossa, Iissä, Juuassa, Aitoossa, Kuopiossa, Helsingissä. Ulkopaikallissijaisuus voi johtua siitä, että nimi on alun perin viitannut veden äärellä sijaitsevaan paikkaan, esim. Raumalla, Tampereella, Vantaalla, mutta syy ei aina ole yhtä ilmeinen, vrt. Maaningalla, Hyvinkäällä, Kiteellä. Vaihteluakin voi esiintyä samassa nimessä: Velkuassa ~ Velkualla. Useat inen-loppuiset paikannimet taipuvat sisäpaikallissijoissa ja monikollisina: Kauniaisissa, Kuhmoisiin, Huittisista, eivät kuitenkaan kaikki: Kaustisella (~ Kaustisilla).

Monet joki‑, koski‑, järvi‑, vesi‑, niemi‑, mäki- ja vuori-loppuiset paikannimet ovat sijainnin ilmauksissa appellatiivisen sanan mukaisesti ulkopaikallissijoissa: Suonenjoella, Anjalankoskella, Heinävedellä, Rovaniemellä, Riihimäellä, mutta kuitenkin esim. Munkkiniemessä, Mynämäellä ~ Mynämäessä. Monet Suomen saarten nimet ovat sijainnin ilmauksissa sisäpaikallissijaisia: Hailuodossa, Hietasalossa, Kulosaaressa.

Ulkomaisista paikannimistä muut kuin saarta tarkoittavat esiintyvät sijainnin ilmauksissa lähinnä sisäpaikallissijaisina, esim. Ruotsissa, Göteborgissa; poikkeuksellinen on ulkopaikallissijainen Venäjällä. Saarta tarkoittavat yksikölliset paikannimet esiintyvät tavallisimmin ulkopaikallissijoissa (a), joskin myös sisäpaikallissijoja esiintyy (b). Monikkomuotoiset saarennimet ovat sijainnin ilmauksissa ulkopaikallissijaisia (c).

(a)
Viisivuotiaat käyvät Rhodoksella ja Kreetalla samaan tapaan kuin ennen mummolassa, – –. (l) | Mypa kaatui Kyproksella. (E) | Bahamalla on todellisuudessa yhtä likaista ja tylsää kuin Kanariallakin. Balilla on helvetin kuuma, – –. (l) | – – [elokuvaa] lähdetään tekemään Maltalle. (l)
(b)
– – Rhodoksesta tuli ylimääräinen laivalasti kyproslaisia lomaltapalaajia. (l) | Kyproksesta pikavauhtia lähtenyt Suomen osasto (E) | – – [risteilijän] kotisatama on Bahamassa sijaitseva Nassau. (l) | Shkaki ammuttiin viime torstaina Maltassa. (l)
(c)
Filippiineillä ensimmäiset sars-kuumeen uhrit. (L) | Eniten naisparlamentaarikkoja löytyy Seychelleiltä – –. (l) | matka Malediiveille (l) | Antilleilta Englantiin saapuva krikettijoukkue (E) | Färsaarilla alkaa keskustelu itsenäisyydestä. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot