Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Imperfekti eli preteriti > Menneen ajan narratiivinen imperfekti > § 1531 Imperfekti kertomuksissa ja raporteissa

§ 1531 Imperfekti kertomuksissa ja raporteissa

Imperfektiä käytetään tyypillisesti narratiivisissa tekstilajeissa kuten kertomuksissa ja uutisraporteissa: kerrotaan tietyistä peräkkäisistä, puhehetken kannalta menneistä tilanteista.

 
Kati vilkaisi minua ja levitin käsiäni. Rikin Amerikan rauta oli gallerian edessä, ja Kati asettui leveälle takaistuimelle sen näköisenä, että uskoi katoavansa auton uumeniin. Riki kysyi osoitteen ja me lähdimme. Kati ei yleensä jäänyt sanattomaksi, mutta tällä matkalla hän ei sanonut sanaakaan ennen kuin neuvoi oikean talon. (k) | – – Tangomarkkinat järjestettiin 7.-8.7.1989. Viimeistään nyt Tangomarkkinat nousi Suomen tunnetuimmaksi viihdemusiikkitapahtumaksi, sillä juhlat onnistuivat lähes täydellisesti. (E) | Arkeologisten kaivauksien perusteella kaupungissa hääräsi enimmillään 40000 ihmistä. He asuivat tiilitaloissa, joissa oli kylpyhuoneet ja käymälät. (A)

Tarkastelun näkökulma (viittaushetki) on tilanteen ajankohdassa; tilanne ankkuroidaan tuohon menneeseen aikaan. Se ikään kuin lokaalistetaan muiden tilanteiden väliin osaksi tilanteiden sekvenssiä (vrt. perfektiin » § 1534).

Kertomuksen tapahtumat ovat tyypillisesti peräkkäisiä, mutta ne voidaan tulkita myös keskenään samanaikaisiksi; rinnastus tukee tätä tulkintaa.

 
– – äiti jäi autoon ja Lasse saapasteli määrätietoisesti rantaan ja veneelle. (k) | Toisen marssitunnin aikana jo satoi ja miehet puskivat litimärin kamppein eteenpäin. (k) | Vaimo tarttui vieruskaveriaan tukasta repien tätä ulos baarituolilta. Hiuksia irtosi päästä, mustelmia ja kuhmuja tuli ja pahoinpidellyn housutkin repeytyivät. (l)

Esimerkit on tosin mahdollista tulkita niinkin, että kyseessä olisivat ajallisesti toisiaan seuraavat tilanteet: esim. ’äiti jäi autoon ja sitten Lasse saapasteli rantaan’. Yhtä lailla kuitenkin samanaikaisuuden tulkinta on mahdollinen, sillä itse imperfektimuoto ei sisällä mitään tilanteiden järjestyksen tulkintaan liittyvää merkkiä; vrt. pluskvamperfekti (» § 1541).

Imperfektissä kerrottu voi ilmaista myös aiemmin alkanutta mutta puhehetken kannalta jatkuvaa tilannetta. Tätä voi osoittaa esim. partikkeli jo:

 
– – hänen ihonsa oli jo nuorena ryppyinen ja täynnä rokonarpia – –. (k) | Jo lapsena katsoin paljon televisiota, – –. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot