Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Loppukentän järjestys > Verbiloppuinen järjestys > § 1391 Verbiloppuisuus liittomuodoissa

§ 1391 Verbiloppuisuus liittomuodoissa

Verbiloppuinen järjestys – pääverbi viimeisenä – on tyypillinen kielteisille lauseille. Se on tavallinen kieltoverbialkuisissa lauseissa (En minä sitä tarkoittanut), mutta myös neutraaleissa teema-alkuisissa lauseissa. Niissä etenkin lyhyt ja anaforinen tai muuten edellä sanottuun liittyvä ilmaus sijoittuu varsin yleisesti ennen verbin kieltomuotoa (a).

(a)
Muualla maassa ei juuri muutoksia tapahdu [säätilassa] (TV) | Poliisi ei kaupankäyntiin juuri pysty puuttumaan. Katuja voidaan sulkea liikenteeltä, mutta se ei ongelmaa poista. (L) | [Ministeritoveri on kritisoinut Holkerin partaa] Lomaileva Holkeri ei kritiikistä piitannut, vaan päätti käväistä näyttämässä partaansa myös presidentille. ¶ Sen sijaan valtioneuvoston toinen kesäparta Ilkka Kanerva ei Kultarantaan vaivautunut. (l)

Tällaisissa lauseissa lauseenloppuinen nominaalinen lauseke ymmärretään kiellon fokukseksi tai siihen kuuluvaksi: Muualla maassa ei sada räntää vaan vettä (~ vaan sää pysyy ennallaan). Verbin edellä vastaava lauseke ei toimi fokuksena.

Osittaista verbiloppuisuutta, joka ei selity koko lauseen tunnusmerkkisestä järjestyksestä, esiintyy liittomuodoissa (b). Tyypillisiä ovat possessiivisuffiksilliset objektit (c).

(b)
Uutisessa sanottiin, ettei Sormunen ole allekirjoittanut viime vuoden tilejä ja tasetta. ¶ Sormusen ilmoituksen mukaan hän on ne allekirjoittanut. (l) | Postinjakaja Marjatta Honkanen kurvaa Laukaan postin pihaan. On torstaiaamu ja kello 05.50. Hän on jo yhden lenkin heittänyt. (l)
(c)
Hän ei menisi Kirsiä vastaan linja-autolle. Kantakoon tavaransa, kun ei kerran osannut elää ihmisiksi. Hän oli kaikkensa yrittänyt. (k) | Yhtiö päätti jatkaa suunnitelmiensa mukaisesti, koska ohjaaja on rangaistuksensa kärsinyt ja katuu tekojaan. (l) | Powellin vastine Venäjällä, kenraali Alexander Lebed, on oman ratkaisunsa tehnyt. Hän aikoo heittäytyä politiikkaan, – –. (l)

Tämän järjestyksen kiteytyneitä käyttöjä ovat tyypit Hän on palkkansa ansainnut, toistorakenteet kuten Firmat ovat nyt saneerauksensa saneeranneet (l) sekä passiivimuotoiset ilmaukset kuten Se oli kauniisti tehty ~ rumasti sanottu ~ oikein ajateltu. Ilmiön taustalla on se, että partisiipit muuten edeltävät laajennuksiaan (» § 528).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot